Hlavní stránka
O obci - základní informace, historie obce, turistické informace,  jízdní řády
Diskuzní fórum
Obecní úřad - úřední deska, obecní zastupitelstvo, rozpočty obce, zpravodaj
Ankety
Obecní listárna - položte dotaz některému členu obecního zastupitelstva
Mapa obce - mapy obce v různých měřítcích, mapa Euroregionu Nisa
Statistické informace - základní statistické informace, vývoj počtu obyvatel, bytový fond
DPS Vlastibořice - dům s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích
Sokol Vlastibořice - aktivity, historie, ...
Sbor dobrovolných hasičů - historie, soutěže, výsledky, ...
Kultura a sport, společenské akce, divadlo
Kronika obce
Jivina - fotogalerie, historie
Sedlíšťka - fotogalerie, historie
Vlastibořice - fotogalerie, historie
Objektiv - zajímavé fotografie zaznamenané na území obce Vlastibořice
Archivní fotografie - soudobé fotografie z obce Vlastibořice
Fotosoutěž - fototografie zachycené objektivem  čtenářů těchto www stránek
Napište nám
Doporučte nás
Přidání stránky k oblíbeným Podrobné statistiky návštěvnosti našich stránek Nastavit tuto stránku jako domovskou stránku prohlížeče
 
Památce svých předků a své rodné obci věnuje autor. Psáno roku 2001, 2003.

Úvodem Zobrazení kapitoly

I . VLASTIBOŘICE
1. Poloha a název obce Zobrazení kapitoly
2. Charakter okolní krajiny, kraj od Ještěda k Troskám Zobrazení kapitoly
3. Slované v Čechách, kmen Charvátů, dosídlení kraje, germanizace Zobrazení kapitoly
4. Založení Vlastibořic, život ve vsi od raného středověku Zobrazení kapitoly
5. První historické zprávy o vsi Zobrazení kapitoly
6. Statky v horním Pojizeří do r. 1618, některá drobná okolní zboží, sídla podle roku doložení, města Zobrazení kapitoly
7. Panství Svijany, velkostatek Sychrov, zemědělské podnikání velkostatku, pozemkový majetek velkostatku Sychrov v r. 1903
8. Poddanství a nevolnictví, pozdvižení sedláků na Svijansku
9. Robota, robotní povinnosti poddaných, kolik se platilo desátku loukovskému faráři, Registra Urburny Panství Svijany Obnovený léta 1624, Kontrakt a protokol robotního patentu rychty Lastiborský, Robotovýkupní smlouva, výkup z roboty, kvitance
10. Místopis obce v díle Josefa Škody, přehled o velikosti a vývoji statků
11. Správa vsi v dobách předbřeznových
12. Správa obce po r. 1848, obec správní, některé zajímavosti ze života v obci, přehled obecních představitelů, obec farní, obec školní, list zachovací, jak se jindy učívalo, školní kroniky
13. Kanonická visitace, poměry ve farnosti v 19. století
14. Obecní účet a majetek
15. Pozemkový parcelní protokol obce Lastibořic z r. 1853, Vlastibořice v r. 1903, cesty v našem kraji, lesy, jména pomístní, některá příjmení a jejich význam
16. Jací naši předkové byli a jak žili
17. Nezbytné podmínky života, smrt člověka, poslední vůle, mešní nadace, celoroční modlení, úmrtní diagnózy zemřelých
18. Potrava a její zdroj, zemědělský inventář, hospodaření na půdě
19. Odívání
20. Venkovské stavby a bydlení
21. Soupis poddaných panství Svijanského z r. 1773, venkovská rodina, postavení ženy v rodině a ve společnosti, jak se za stara lidé brali, čeleď
22. Společenský, kulturní a náboženský život, křesťanství a církev římskokatolická, výpisy z knih kostelních
23. Politické poměry
24. Obec po roce 1918 a 1945, vlastnictví obce v r. 2000
25. Družstva a spolky v obci, jak vzniklo a pracovalo JZD, likvidace kulaků, akciová společnost AGRO RUBÍN
26. Přehled obyvatel jednotlivých domů v minulosti, seznam obytných domů a jejich vlastníků v r. 2000, abecední seznam obyvatel a vlastníků rekreačních objektů v r. 2000
27. Život osadníků v archívních pramenech - nový zápis na vystavený barák, koupě chalupy, popuštění živnosti, přídavkové, vejměnek, zápis na živnost, odevzdací list na chalupu kruntovní, svadební úmluva, kontract kaupě obecního gruntu, placení dluhů, kontribuční knížka, vybírání daní, zástoj, smlouva o mord, jazykové rozpory (Josef KVAČEK)
28. Války které se od 15. století dotkly našeho kraje, některé zajímavosti o vojácích z krajských patentů z 1. poloviny 18. století, vojenská služba, spolupůsobení obce v záležitostech vojenských
29. Rok v naší vsi - sbírka starých zvyků, pověr, pranostik a pořekadel z Újezda Svijanského a okolí (Sebráno za pomoci školních dětí - František Venclů, řídící učitel)
30. Historický obrázek z našeho kraje, pěstování a zpracování lnu a konopí
31. Historie obce dětskýma očima, z vyprávění pamětníků, umělci z naší farnosti
32.Peníze, životní úroveň
33. Obec v létech 1951 - 2000, historie obce a blízkého okolí v datech, krátké shrnutí historie obce
34. Statistické údaje - některé staročeské míry a váhy, měna v Čechách, sčítání lidu, domů a bytů v r. 1991

II. SEDLÍŠŤKA
35. Název a vznik vsi
36. Ves Sedlíšťka v díle Josefa Škody (příl. 11)
37. Ves Sedlíšťka až do konce tisíciletí
38. Soupis poddaných panství Svijanského z r. 1773 - Wesz Sedliszko
39. Některé zajímavosti z historie vsi - inventář, výměra osady, finanční hospodářství, sepsání dobytka, pomístní názvy, hasičský sbor, stručné dějiny osady podle Václava Roubíčka
40. Soupis všech domů a jejich posledních vlastníků (obyvatel), abecední seznam obyvatel a vlastníků rekreačních objektů koncem r. 2000

III. JIVINA
41. Název a vznik vsi
42. Ves Jivina v díle Josefa Škody (příl. 10)
43. Ves Jivina až do konce tisíciletí
44. Soupis poddaných panství Svijanského z r. 1773 - Wesz Gywina
45. Některé zajímavosti z historie vsi - inventář, finanční hospodářství, sepsání dobytka, pomístní názvy, hasičský sbor
46. Soupis všech domů a jejich posledních vlastníků (obyvatel), abecední seznam obyvatel a vlastníků rekreačních objektů koncem r. 2000

IV. SLAVÍKOV /část/
47. Název a vznik vsi, čelední kniha farní obce Lastibořic - Slavíkov, ves Slavíkov až do konce tisíciletí, soupis domů a jejich vlastníků, některé zajímavosti z historie vsi

V. Slovníček některých zastaralých a cizích slov a sousloví

VI. Opravy a doplňky

<< Zpět na hlavní stranu
© 2002 - 2003 TopDesign. Design and system.