Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov

č.j. /2001
Vlastibořice 09.02.2001

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

na plnění veřejné zakázky stavby "Dům s byty s pečovatelskou službou," ve Vlastibořicích.

Zadavatel vyhlásil v souladu s ustanovením § 49 odst.1 zákona č.199/94 Sb. O zadávání veřejných zakázek , ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na dodávku stavby Domu s byty s pečovatelskou službou (přestavba a přístavba objektu bývalé školy ve Vlastibořicích ), výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky.

V souladu s doporučením zadavatelem jmenované komise pro otevírání obálek s nabídkami a po posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje zadavatel , že nabídkou, která byla vybrána jako nejvhodnější je nabídka uchazeče


Firma BREX spol.s r.o., Hodkovická 135, 460 13 Liberec
Identifikační číslo: 40 23 49


Na druhém pořadí se umístila firma

Stavební hrádecká společnost a.s., Husova 699, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Identifikační číslo 40232549

Proti tomuto rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je možné podat námitky, které mají být doručeny zadavateli do 10 dnů od doručeni tohoto rozhodnutí.

Jan M a r e š
starosta obce Vlastibořice

Zavřít okno